Официальный веб-сайт государственного учреждения образования
Cредняя школа № 57 г. Гомеля
г. Гомель, ул. Осипова, 6
Приёмная тел.: 32-00-19
Бассейн тел.: 32-00-25
e-mail: school57@jdroo.by
Поиск информации
Наши достижения

PreviousNext
Год малой родины
          

Если у Вас возникли вопросы, на которые Вы не нашли ответов, либо у Вас появились дополнительные вопросы по существующему на сайте материалу, Вы можете задать их нам, воспользовавшись виртуальной приёмной.

МА настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры

Метадычнае аб’яднанне настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры

Прозвішча, імя, імя па бацьку настаўніка

Адукацыя

Пед стаж

Катэгорыя

Тэма па самаадукацыі, над якой працуе

Какоша Аксана Мікалаеўна, кіраўнік МА настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры

Вышэйшая, ГДУ імя Ф. Скарыны, 1999 г.

15

Першая, 2003 г.

Магчымасці прымянення інфармацыйна - камунікатыўных тэхналогій на               ўроках беларускай мовы  і літаратуры і ў пазаўрочны час.

Лазоўская Іна Іванаўна

БДУ , 1985 г.

31

Вышэйшая,

2001

Прымяненне тэхналогіі мнагамерных дыдактычных інструменьаў на ўроках і факультатыўных занятках.

Мароз

Наталля Аляксандраўна

Вышэйшая, ГДУ імя Ф. Скарыны, 1994 г.

21

Першая,

2003

Прымяненне тэхналогіі мнагамерных дыдактычных інструменьаў на ўроках і факультатыўных занятках.

Сергіенка Святлана Уладзіміраўна

Вышэйшая, ГДУ імя Ф. Скарыны, 1989 г.

27

Вышэйшая, 2007 г.

Прымяненне тэхналогіі мнагамерных дыдактычных інструменьаў на ўроках і факультатыўных занятках.


План работы МА

настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры

на 2019/2020 навучальны год

ТЭМА: Выкарыстанне кампетэнтнасна арыенціраваных форм, метадаў і прыёмаў работы для павышэння якасці навучання, развіцця і выхавання вучняў.

Мэта: Павышэнне якасці адукацыі праз засваенне кампетэнтнаснага падыходу ў навучанні, развіцці і выхаванні вучняў.

 Метадычная дзейнасць з настаўнікамі-славеснікамі будзе ажыццяўляцца па асноўных напрамках:

·        рэалізацыя канцэптуальных прынцыпаў моўнай і літаратурнай адукацыі;

·  укараненне ў адукацыйны працэс сучасных метадаў, прыёмаў і тэхналогій у межах кампетэнтнаснага падыходу, якія спрыяюць прадуктыўнай дзейнасці вучняў на вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры;

·        аптымізацыя работы з адоранымі вучнямі.

ЗАДАЧЫ:

1. Актуалізацыя і паглыбленне прадметных ведаў настаўнікаў, удасканаленне методыкі выкладання вучэбных прадметаў, авалоданне здароўезберагальнымі адукацыйнымі тэхналогіямі;

2.  Удасканаленне адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах з улікам рэкамендацый па выніках рэспубліканскага маніторынгу якасці агульнай сярэдняй адукацыі, праведзенага Нацыянальным інстытутам адукацыі;

3. Уключэнне настаўнікаў у дзейнасць па засваенні спосабаў рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу ў выкладанні вучэбных прадметаў, выхаваўчага патэнцыялу вучэбных і факультатыўных заняткаў;

4.  Метадычнае суправаджэнне росту прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў і іх паспяховай атэстацыі;

5.  Інфармаванне педагагічных работнікаў аб нарматыўным прававым, навукова-метадычным забеспячэнні адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах, навінках педагагічнай літаратуры.


 п.п.

Змест работы

Форма правядзення

Тэрмін выканання

Адказны за выкананне

Пасяджэнне № 1

ТЭМА: “Выкладанне беларускай мовы і літаратуры ў 2019/2020 навучальным годзе”

Пытанні для абмеркавання:

І. Нарматыўна-прававое забеспячэнне выкладання вучэбных прадметаў “Беларуская

 мова”, “Беларуская літаратура”  ў 2019/2020 навучальным годзе.

ІІ. Вучэбна-метадычнае забеспячэнне выкладання вучэбных прадметаў “Беларуская мова”,

“Беларуская літаратура”, абноўленыя вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах; праграмы 

факультатыўных заняткаў па вучэбных прадметах; новыя вучэбныя дапаможнікі па вучэбных прадметах і асаблівасці работы з імі.

ІІІ. Новыя вучэбна-метадычныя выданні для настаўнікаў і вучняў, метадычныя публікацыі ў прадметных навукова-метадычных часопісах.

ІV. Аналіз вынікаў экзаменаў па беларускай мове па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ і ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

V. Аналіз вынікаў ЦТ 2018 года па беларускай мове.

VІ. Разгляд вучэбных праграм па прадмеце і факультатывах; вызначэнне асноўных мэт і задач

метадычнага аб’яднання на бягучы навучальны год.

VІІ. Абмеркаванне метадычнай тэмы школы; планаванне работы метадычнага аб’яднання на 2019/2020 навучальны год; абмеркаванне плана мерапрыемстваў

прадметнага тыдня,  прысвечанага Дню роднай мовы (20 лютага)

Інструктыўна-метадычная нарада “Нарматыўнае прававое і вучэбна-метадычнае забеспячэнне выкладання беларускай мовы і літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2019/2020 навучальным годзе”.

Жнівень,

 2020 г.

Кіраўнік МА

Пасяджэнне №2

ТЭМА: “Асобасна-арыентаванае навучанне і выхаванне як сродкі павышэння якасці работы з адоранымі вучнямі”

Пытанні для абмеркавання:

І. Арганізацыя работы з адоранымі вучнямі:

- ранняе выяўленне адораных вучняў – важная стратэгічная  кампетэнцыя ў рабоце настаўніка;

-    абнаўленне банка даных “Адораныя дзеці”;

-    сістэматызацыя алімпіядных заданняў унутрышкольнай алімпіяды.

ІІ. Выкарыстанне рознаўзроўневых заданняў на факультатыўных занятках.

ІІІ. Арганізацыя курсавой падрыхтоўкі настаўнікаў па рабоце з адоранымі вучнямі.

 

Пасяджэнне МА

Верасень,

2019 г.

Настаўнікі МА

Пасяджэнне № 3

ТЭМА: “Асноўныя аспекты падрыхтоўкі да экзаменаў і ЦТ праз урочную і пазаўрочную дзейнасць”.

Пытанні для абмеркавання:

I.

-    арганізацыя слоўнікавай працы ў выпускных класах;

-    выкарыстанне тэставых заданняў у выпускных класах;

-    асаблівасці планавання і ажыццяўлення спадарожнага і выніковага паўтарэння пры падрыхтоўцы да экзаменаў і ЦТ;

-    факультатыўныя заняткі як рэсурс пазнавальнай актыўнасці вучняў пры падрыхтоўцы да ЦТ, алімпіяды,  творчых конкурсаў.

-    выкананне вучэбных праграм па прадметах

“Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”.

II. Выкарыстанне вучэбнай і пазакласнай дзейнасці па вучэбных прадметах “Беларуская мова”,

“Беларуская літаратура” з мэтай усвядомленага выбару вучнямі профілю навучання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

ІІІ. Вынікі работы за I чвэрць (арганізацыя кантролю ведаў навучэнцаў):

-    аб працы з адоранымі дзецьмі (аналіз I,ІІ тураў рэспубліканскай алімпіяды);

-    аналіз плана прадметнага тыдня;

-    аналіз вынікаў ДТ і І этапу РТ па беларускай мове;

-    арганізацыя дзейнасці па карэкцыі ведаў і ўменняў вучняў.

 

Семінар-практыкум

Лістапад,

 2019 г.

Настаўнікі МА

Пасяджэнне № 4

ТЭМА: “Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу ў працэсе навучання вучэбным прадметам «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура» па забеспячэнні якаснай адукацыі на ІІ і ІІІ ступені навучання”.

Пытанні для абмеркавання:

І. Творчы падыход да арганізацыі актыўнай дзейнасці вучняў – вынік эфектыўнасці ўрока, факультатыўных заняткаў.

ІІ. Работа з тэкстам – асноўная форма работы для  фарміравання моўнай, лінгвістычнай і камунікатыўнай кампетэнцыі.

ІІ. Выкарыстанне сучасных эфектыўных педагагічных тэхналогій як умова павышэння лінгвістычнай кампетэнцыі вучняў.

ІІІ. Вынікі работы за I паўгоддзе (аб выніках работы па павышэнні якасці ведаў, аб арганізацыі пазакласнай работы па прадмеце).

ІV. Аналіз сфарміраванасці ведаў  вучняў 5-11 класаў па беларускай мове і літаратуры, узровень навучання дзяцей 11 класа, якія наведваюць факультатыўныя заняткі.

 

Канферэнцыя

Студзень,

 2020 г.

Настаўнікі МА

 

Пасяджэнне № 5

 

Тэма: “Выкарыстанне электронных адукацыйных рэсурсаў па прадмеце як умова павышэння якасці адукацыі, вучэбнай і творчай матывацыі вучняў”.

Пытанні для абмеркавання:

І. Нетрадыцыйныя формы ўрокаў, факультатыўных заняткаў з выкарыстаннем ІКТ як спосабы актывізацыі пазнавальнай і камунікатыўнай кампетэнцыі  вучняў.

ІІ. Аналіз вынікаў ДТ і ІІ этапу РТ па беларускай мове.

ІІІ. Арганізацыя дзейнасці па карэкцыі ведаў і ўменняў вучняў.

 

Прафесійная выстава

 

Сакавік,

      2020 г.

 

Настаўнікі МА

Пасяджэнне № 6

ТЭМА: “Вынікі работы метадычнага аб’яднання ў 2019/2020 навучальным годзе”

Пытанні для абмеркавання:

-    аналіз работы МА за 2019/2020 навучальны год;

-    аналіз алімпіяднага руху: праблемы, перспектывы;

-    якасць і выкананне вучэбных праграм у 2019/2020 навучальным годзе;

-    аб якасці падрыхтоўкі вучняў ІX, XІ класаў да выніковай атэстацыі і выпускных экзаменаў (індывідуальная праца, арганізацыя паўтарэння, выкарыстанне ІКТ);

-    справаздача настаўнікаў па выніках працы над метадычнымі тэмамі самаадукацыі;

-    абмеркаванне папярэдняга плана работы МА на 2019/2020 навучальны год (прапановы, рэкамендацыі, асноўныя напрамкі дзейнасці);

-    анкетаванне, дыягностыка прафесійных цяжкасцяў настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры.

Аўкцыён ідэй

Май,

2020 г.

Настаўнікі МА


 п.п.

Змест работы

Форма правядзення

Тэрмін выканання

Адказны за выкананне

Пасяджэнне № 1

ТЭМА: “Выкладанне беларускай мовы і літаратуры ў 2018/2019 навучальным годзе”

Пытанні для абмеркавання:

          І. Нарматыўна-прававое забеспячэнне выкладання вучэбных прадметаў “Беларуская мова”, “Беларуская

 літаратура”  ў 2018/2019 навучальным годзе.

ІІ. Вучэбна-метадычнае забеспячэнне выкладання вучэбных прадметаў “Беларуская мова”, “Беларуская літаратура”, абноўленыя вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах; праграмы факультатыўных заняткаў па вучэбных прадметах; новыя вучэбныя дапаможнікі па вучэбных прадметах і асаблівасці работы з імі.

       ІІІ. Новыя вучэбна-метадычныя выданні для настаўнікаў і вучняў, метадычныя публікацыі ў прадметных навукова-метадычных часопісах. 

      ІV. Аналіз вынікаў экзаменаў па беларускай мове па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ і ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

      V. Аналіз вынікаў ЦТ 2018 года па беларускай мове.

     VІ. Разгляд вучэбных праграм па прадмеце і факультатывах; вызначэнне асноўных мэт і задач

метадычнага аб’яднання на бягучы навучальны год.

VІІ. Абмеркаванне метадычнай тэмы школы; планаванне работы метадычнага аб’яднання на 2018/2019 навучальны год; абмеркаванне плана мерапрыемстваў

 

прадметнага тыдня,  прысвечанага Дню роднай мовы (20 лютага)

Інструктыўна-метадычная нарада “Нарматыўнае прававое і  вучэбна-метадычнае забеспячэнне выкладання беларускай мовы і літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2018/2019 навучальным годзе”.

Жнівень, 2019 г.

Кіраўнік МА

Пасяджэнне №2

ТЭМА: “Асобасна-арыентаванае навучанне і выхаванне як сродкі павышэння якасці работы з адоранымі вучнямі”

Пытанні для абмеркавання:

І. Арганізацыя работы з адоранымі вучнямі:

     - ранняе выяўленне адораных вучняў – важная стратэгічная  кампетэнцыя ў рабоце настаўніка;

-          абнаўленне банка даных “Адораныя дзеці”;

-          сістэматызацыя алімпіядных заданняў унутрышкольнай алімпіяды.

ІІ. Выкарыстанне рознаўзроўневых заданняў на факультатыўных занятках.

ІІІ. Арганізацыя курсавой падрыхтоўкі настаўнікаў па рабоце з адоранымі вучнямі.

 

Пасяджэнне МА

Верасень,

2018 г.

Настаўнікі МА

Пасяджэнне № 3

ТЭМА: “Асноўныя аспекты падрыхтоўкі да экзаменаў і ЦТ праз урочную і пазаўрочную дзейнасць”.

Пытанні для абмеркавання:

I.

-          арганізацыя слоўнікавай працы ў выпускных класах;

-          выкарыстанне тэставых заданняў у выпускных класах;

-          асаблівасці планавання і ажыццяўлення спадарожнага і выніковага паўтарэння пры падрыхтоўцы да экзаменаў і ЦТ; 

-          факультатыўныя заняткі як рэсурс пазнавальнай актыўнасці вучняў пры падрыхтоўцы да ЦТ, алімпіяды,  творчых конкурсаў.

-          выкананне вучэбных праграм па прадметах

   “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”.

II. Выкарыстанне вучэбнай і пазакласнай дзейнасці па вучэбных прадметах “Беларуская мова”,

 

“Беларуская літаратура” з мэтай усвядомленага выбару вучнямі профілю навучання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

ІІІ. Вынікі работы за I чвэрць (арганізацыя кантролю ведаў навучэнцаў):

-           аб працы з адоранымі дзецьмі (аналіз I,ІІ тураў рэспубліканскай алімпіяды);

-          аналіз плана прадметнага тыдня;

-          аналіз вынікаў ДТ і І этапу РТ па беларускай мове;

-          арганізацыя дзейнасці па карэкцыі ведаў і ўменняў вучняў.

 

Семінар-практыкум

Лістапад, 2018 г.

Настаўнікі МА

Пасяджэнне № 4

ТЭМА: “Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу ў працэсе навучання вучэбным прадметам «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура» па забеспячэнні якаснай адукацыі на ІІ і ІІІ ступені навучання”.

Пытанні для абмеркавання:

І. Творчы падыход да арганізацыі актыўнай дзейнасці вучняў – вынік эфектыўнасці ўрока, факультатыўных заняткаў.

ІІ. Работа з тэкстам – асноўная форма работы для  фарміравання моўнай, лінгвістычнай і камунікатыўнай кампетэнцыі.

ІІ. Выкарыстанне сучасных эфектыўных педагагічных тэхналогій як умова павышэння лінгвістычнай кампетэнцыі вучняў.

ІІІ. Вынікі работы за I паўгоддзе (аб выніках работы па павышэнні якасці ведаў, аб арганізацыі пазакласнай

 

работы па прадмеце).

ІV. Аналіз сфарміраванасці ведаў  вучняў 5-11 класаў па

беларускай мове і літаратуры, узровень навучання дзяцей 11 класа, якія наведваюць факультатыўныя заняткі.

 

Канферэнцыя

Студзень, 2019 г.

Настаўнікі МА

 

Пасяджэнне № 5

 

Тэма: “Выкарыстанне электронных адукацыйных рэсурсаў па прадмеце як умова павышэння якасці адукацыі, вучэбнай і творчай матывацыі вучняў”.

 

Пытанні для абмеркавання:

І. Нетрадыцыйныя формы ўрокаў, факультатыўных заняткаў з выкарыстаннем ІКТ як спосабы актывізацыі пазнавальнай і камунікатыўнай кампетэнцыі  вучняў.

ІІ. Аналіз вынікаў ДТ і ІІ этапу РТ па беларускай мове.

ІІІ. Арганізацыя дзейнасці па карэкцыі ведаў і ўменняў вучняў.

 

Прафесійная выстава

 

Сакавік,

      2019 г.

 

Настаўнікі МА

Пасяджэнне № 6

ТЭМА: “Вынікі работы метадычнага аб’яднання ў 2018/2019 навучальным годзе”

Пытанні для абмеркавання:

-          аналіз работы МА за 2018/2019 навучальны год; 

-          аналіз алімпіяднага руху: праблемы, перспектывы; 

-          якасць і выкананне вучэбных праграм у 2018/2019 навучальным годзе;

-          аб якасці падрыхтоўкі вучняў ІX, XІ класаў да выніковай атэстацыі і выпускных экзаменаў (індывідуальная праца, арганізацыя паўтарэння, выкарыстанне ІКТ);

-          справаздача настаўнікаў па выніках працы над метадычнымі тэмамі самаадукацыі;

-          абмеркаванне папярэдняга плана работы МА на 2019/2020 навучальны год (прапановы, рэкамендацыі, асноўныя напрамкі дзейнасці);

-           анкетаванне, дыягностыка прафесійных цяжкасцяў

настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры.

Аўкцыён ідэй

Май,

2019 г.

Настаўнікі МА

 

Министерство

образования республики БеларусьaduДетский

правовой сайтАкадемия

последипломного образованияГомельский городской

исполнительный комитетГомельский

областной институт развития образования